Strandgatan 30, 523 31 Ulricehamn

Grundarna av Advacy har mer än 200 års gemensam erfarenhet inom IT. Tillsammans med
vårt Boswell-verktyg erbjuder Advacy systemanalys och inventering för att skapa
en fullständig, hanterbar och förvaltningsbar dokumentation. ​

 • Vi identifierar existerande system, programvara, integrationer och fysisk hårdvara

 • Vi identifierar organisationsstruktur, nyckelpersoner samt interna- och externa behörigheter

 • Vi identifierar avtal, licenser och compliance

Identifiera system
Dokumentera system
 • Vi dokumenterar system, programvara, integrationer och fysisk hårdvara i vår mjukvara Boswell

 • Vi dokumenterar logiska kopplingar och beroenden i Boswell

 • Vi dokumenterar interna och externa behörigheter i Boswell

 • Vi förvaltar system, programvara och integrationer

 • Vi förvaltar fysisk hårdvara

 • Vi förvaltar leverantör- och partnerberoenden

Förvaltning av system
Säkerställ system och leverans
 • Vi säkerställer kontinuerligt att system, programvara och integrationer är skyddade mot säkerhetshot

 • Vi säkerställer att legacykomponenter ej utgör risker och säkerhetshot

 • Vi säkerställer att leverantörer, partners och externer har relevanta behörigheter

 • Vår mjukvara Boswell rapporterar och visualiserar din verksamhet

 • Boswell rapporterar säkerhetshot

 • Boswell rapporterar förbättringsmöjligheter

Automatiserade rapporter